Marcu 9:41: “Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentrucă sînteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata”.

2 Corinteni 9:7: “Fiecare să dea după cum a hotărît în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci ,,pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu`.

Matei 10:42: “Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata“.

Proverbe 28:27: “Cine dă săracului, nu duce lipsă, dar cine închide ochii, este încărcat cu blesteme”.

Proverbe 11:24, 25: “Unul, care dă cu mîna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decît să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el”.

Va multumim pentru Donatie. Domnul sa va binecuvanteze!